Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC, MDSC i QI-MDSC w badaniach układów woda-ił

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Monografia stanowi podsumowanie wieloletnich badań prowadzonych przez autora przy zastosowaniu kalorymetrii skaningowej. Dotyczyły one m.in. takich zagadnień, jak skład fazowy przy obniżonych temperaturach, zależność ciepła właściwego od temperatury i zawartości frakcji koloidalnej,...

Cena: 47,52
Dostępność: dostępny od ręki