Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju

Ekonomia i finanse

Informacje

kit do parkietu

W książce przeanalizowano związki zachodzące w krótkim i długim okresie między zmianami w produktywności a kształtowaniem się innych zmiennych kit do parkietu o kluczowym znaczeniu dla podziału efektów wzrostu gospodarczego między różne grupy społeczne. Ponieważ w wielu krajach mamy do czynienia...

Cena: 51,77
Dostępność: dostępny do tygodnia