Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989-2007)

E-książki

Informacje

perfumy Bettega veneta

Służby wywiadu i kontrwywiadu odgrywają istotną rolę w polityce państwa. Informacje, które chronią i pozyskują mają kluczowe znaczenie perfumy Bettega veneta dla państwowych procesów decyzyjnych. Zmiany dotyczące tych służb w procesie transformacji systemowej przebiegały pod wpływem wielu złożonych...

Cena: 13,30 15,20 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie