Rzeczywistość sowiecka 1939-1941 w świadectwach polskich Żydów

Historia

Informacje

kino domowe netflix

Pochodzące z archiwów londyńskich relacje polskich Żydów, opisujące okupację sowiecką Kresów Wschodnich lat 1939-1941, a także impresje Żydów z przymusowych kino domowe netflix pobytów w głębi ZSRR w latach 1940-1941 są w Polsce stosunkowo mało znane i wnoszą nowe spojrzenie na martyrologię...

Cena: 29,25
Dostępność: dostępny do tygodnia