Psychologia Społeczna nr 3(11)/2009

E-książki

Informacje

ISSN 1896-1800W numerze [Contents]: Małgorzata Niesiobędzka: Relacje podatnik - państwo jako predyktory moralności podatkowe [Taxpayer - state relations as predictors of fiscal morality], s. 123-132; Łukasz Jochemczyk, Andrzej Nowak: Sekret zmarnowanego czasu - dynamika budowania...

Cena: 9,75 10,40 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie