Prawna ochrona przyrody w Polsce Czechach i Słowacji

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

album na zdjęcia z komunii

Przedmiotem niniejszej monografii są badania komparatystyczne trzech systemów prawnych ochrony przyrody, których najważniejszymi źródłami są:polska ustawa z 2004 r. o album na zdjęcia z komunii ochronie przyrody,czeska ustawa z 1992 r. o ochronie przyrody i krajobra zu,słowacka ustawa z 2002 r. o ochronie przyrody...

Cena: 68,06
Dostępność: dostępny do tygodnia