Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest odpowiedzią na potrzebę współczesnej, adekwatnej charakterystyki dogmatyki prawa. Teoria prawa nazbyt silnie zaakcentowała odrębność dogmatyki od praktyki prawniczej. Powszechna opinia, że tekst prawa nie wyznacza jego zastosowania wiąże się z dostrzeganiem roli...

Cena: 30,24
Dostępność: dostępny do tygodnia