Poszukiwanie źródeł kreatywności

Nauki humanistyczne

Informacje

Autor książki idzie tropem instynktu twórczego, który powołuje do życia artystyczne światy, mitologizuje rzeczywistość i uczestniczy w formowaniu osobowości człowieka. Jest to zarówno opis procesu twórczego, jak też refleksja nad dziełem i samym twórcą. Książka jako całość...

Cena: 29,75
Dostępność: dostępny do tygodnia