Networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych

E-książki

Informacje

przewozy polska anglia

Głównym przedmiotem niniejszej pracy są relacje zachodzące pomiędzy networkingiem, po-dejmowanym przez pracowników uczelni zajmujących się problematyką przewozy polska anglia biznesową, a pro-duktywnością naukową tych pracowników. Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów oraz aneksu. Trzy...

Cena: 15,77 16,39 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie