Między bezpieczeństwem a tożsamością. Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w Polskiej polityce wschodniej (1990-2010)

Historia

Informacje

portale mieszkaniowe

`W niniejszej pracy chciałbym się zająć zbadaniem takich interferencji w stosunkach międzynarodowych, które dotykają sfery idei, poglądów i portale mieszkaniowe wyobrażeń. Ten obszar myśli i aktywności intelektualnej w polityce zagranicznej, który odsłania głębsze warstwy układanych scenariuszy i...

Cena: 41,16
Dostępność: dostępny do tygodnia