Książęta, pieczęcie i władza

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Praca I. Matejko-Peterki wpisuje się w ważny nurt badań systemów sfragistycznych władców świeckich i kościelnych na ziemiach polskich, a zatem problematyki niezwykle deficytowej w polskiej historiografii w przeciwieństwie do dorobku pod tym względem nauki wielu krajów europejskich,...

Cena: 57,33
Dostępność: dostępny od ręki