Historia communitatem facit

Historia

Informacje

Spis treści:Wstęp / 7ROZDZIAŁ 1. ORIGO / 171.1. Kosmas z Pragi, jego wizja początków ludu i państwa w kontekście czeskiej tradycji historiograficznej / 171.2. Wiersze lubiąskie (Versus Lubenses) i średniowieczne narracje o powstaniu klasztoru / 411.3. Narracje o początkach dynastii -...

Cena: 63,20
Dostępność: dostępny od ręki