Fenomen turystyki industrialnej

Podróże i turystyka

Informacje

leczenie uzależnień dzieci od dopalaczy

Turystyka industrialna jest zjawiskiem nowym, szczególnie w Polsce. Budzi coraz większe zainteresowanie, stając się znaczącym działem turystyki poznawczej. leczenie uzależnień dzieci od dopalaczy Poświęca się jej coraz więcej uwagi w środkach masowego przekazu. Zaczyna się ją uwzględniać w programach uczelni...

Cena: 31,85
Dostępność: dostępny od ręki