erba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016.

Książki naukowe i popularnonaukowe

"Profesor Monika Zbrojewska była znanym i cenionym prawnikiem, wspaniałym nauczycielem akademickim, wychowawcą młodych pokoleń prawników oraz ciepłym człowiekiem. (...) Ceniono Ją ze względu na wszechstronną wiedzę, cechy charakteru, a zwłaszcza otwartość na drugą osobę,...

Gazeta Wyborcza - Łódź 14/2013, Mistyk publiczny nr 1. Jacques Fesch, między cieniem i światłem, Fakt 195/2015, Joachima Lelewela Bibljograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke: Historja drukarń krakowskich - tudzież Historja Biblioteki Uniw. Jagiell. w Krakowie a przydany Katalog inkunabułów polsk T. 2., Jan Paweł II. Autobiografia, Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego, Gazeta Wyborcza - Opole 64/2011, Co kobiety wiedzą o mężczyznach?, Zagajenie kursu we wrześniu 1822. Rękopis i druk, Malowanka kochane zwierzaki 2418-03, Gazeta Wyborcza - Poznań 157/2015, Jan Nowicki czyta Znachora, Potrawy z grilla, Helikopter zdalnie sterowany, Polityka 7/2016, Długopis X750/BK Czarny matowy, Zbuduj tyranozaura, 123 A Ladybird Vintage Board Book, Akwarele Giotto 24 kolory, Wielka Brytania Irlandia mapa drogowa 1:900 000
Zawartość