Encyklopedia ilustrowana Polskie parki narodowe

Biologia i przyroda

Informacje

Oliwki do skórek

Park narodowy lub krajobrazowy to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze, w celu zachowania Oliwki do skórek różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych. Książka ta zawiera...

Cena: 12,50
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia