Encyklopedia ilustrowana Polskie parki narodowe

Biologia i przyroda

Informacje

pracownicy tymczasowi

Park narodowy lub krajobrazowy to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze, w celu zachowania pracownicy tymczasowi różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych. Książka ta zawiera...

Cena: 12,50
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia