Acquiring financial capital by small business with special emphasis ON debt financing - the case of California

Historia

Monografia skierowana jest przede wszystkim do czytelników polskich, a jedną z podstawowych przesłanek przyświecających jej autorowi jest wypełnienie luki informacyjnej i pogłębienie wiedzy na temat amerykańskich pośredników finansowych i ich współpracy z sektorem small businessu...

Gazeta Wyborcza - Warszawa 270/2013, Dziedzictwo templariuszy, Pracowite maszyny Zabawa nauka kolorowanie, Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Superbosses, Networld 03/2009, Ela i Olek jeżdżą, Działaność usługowa we fryzjerstwie Podręcznik Tom 3, Notes A7 z gumką Secesja kratka pomarańczowy, Nie pytaj o Polskę, Słownik frazeologiczny PWN, Gazeta Wyborcza - Opole 243/2013, Zestaw kreatywny wyszywany bryloczek z sową, Między realizmem a apostazją narodową, Wielka księga opowieści. Księżniczka, Małżeństwo niedoskonałe, Gazeta Wyborcza - Łódź 269/2011, 100 najlepszych medytacji na świecie, Rządzący i rządzeni. Opozycja polityczna w prowincji pruskiej w latach 1848-1862, Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989-2007)
Zawartość